Soal IPA UAS Ganjil Kelas 4 Tahun Pelajaran 2016/2017

Dapodik |

Ulangan simpulan semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 idak lama lagi akan dilaksanakan. Saat ini sekolah-sekolah tengah atau sedang melakukan acara ulangan praktik. nah kali ini admin blog guru-id akan membagikan pola latihan soal ulangan UAS ganjil khusus kelas atau tingkat IV SD mata pelajaran IPA yang tersedia dalam format word sehingga memudahkan pengeditan bila ingin digunakan di skeolah bapak ibu. Untuk lebih jelasnya berikut kami tuliskan

DOWNLOAD LATIHAN SOAL ULANGAN SEMESTER KELAS 4 SD.DOC - ( DISINI )

I. Berilah tanda (X) pada abjad a , b , c , pada tanggapan yang benar!

1. Bagian badan kucing yang berkhasiat untuk mencium ialah nomor .... gambar soal ulangan ipa SD kelas 4

a. 1
b. 2
c. 3

2. Bagian badan burung hantu yang berkhasiat untuk mencengkeram mangsa berjumlah ....

a. 2
b. 4
c. 1

3. Bagian yang dilingkari pada gambar di bawah berkhasiat untuk ....

a. membuat makanan
b. pertumbuhan
c. perkembangbiakan

4. Daun yang memiliki bentuk ibarat jarum ialah ....

a. daun kelapa
b. daun pinus
c. daun pepaya

5. Ikan dapat mengarahkan arah gerakannya alasannya memiliki ....

6. Bulu ayam remaja dibandingkan bulu anak ayam lebih ....

a. halus
b. kasar
c. kecil

7. Proses pertumbuhan pada gambar di bawah disebut ....

a. penetasan
b. melahirkan
c. menghasilkan

8. Tubuh anak kucing memiliki ukuran yang ....

a. besar
b. sedang
c. kecil

9. Urutan pertumbuhan kacang merah yang benar ialah ....

a. 2 , 1 , 3
b. 2 , 3 , 1
c. 1 , 3 , 2

10. Pertumbuhan daun tahap simpulan pada kacang merah ialah ....

a. tambah kecil dan sedikit
b. tambah lebar dan banyak
c. tambah lebar dan sedikit

11. Hewan pada gambar di bawah dapat hidup di air ....

a. laut
b. sungai
c. kolam

12. Hewan yang dapat hidup di badan makhluk hidup lain ialah ....

13. Tumbuhan yang dapat hidup di air ialah ....

a. teratai
b. anggrek
c. padi

14. Tumbuhan yang hidup di kawasan ibarat gambar di dibawah ialah ....

a. tumbuhan paku
b. lumut
c. bunga sepatu

15. Daging yang dihasilkan sapi ditunjukkan oleh gambar ....

16. Pepaya dapat menunjukkan keuntungan berupa ....

a. batang
b. umbi
c. buah

17. Hewan pada gambar di samping dapat menjadikan ....

a. makanan tercemar bakteri
b. penyakit malaria
c. penyakit pes

18. Berikut yaitu ciri air , yaitu ....

a. jikalau dipegang terasa keras
b. bentuknya tetap , meskipun berbeda tempat
c. bentuknya sesuai tempatnya

19. Benda pada gambar di samping sering digunakan oleh petani. Benda tersebut disebut ....

a. kapak
b. cangkul
c. golok

20. Benda yang dapat digunakan untuk memasak ialah ....

a. kompor
b. gelas
c. sendok

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !
  1. Bagian badan burung yang berkhasiat untuk makan ialah ....
  2. Ekor pada burung berkhasiat untuk ....
  3. Anak kucing dapat tumbuh alasannya ... dan ....
  4. Makanan pada pertumbuhan kelapa berasal dari ....
  5. Kodok merupakan hewan yang dapat hidup di ... dan ....
  6. Cacing di dalam tanah bermanfaat untuk ....
  7. Tumbuhan yang merugikan ialah ....
  8. Nyamuk dapat menjadikan penyakit ... dan ....
  9. Plastisin yaitu benda yang mudah ....
  10. Ember berkhasiat untuk ....

III. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.

1. Sebutkan perbedaan bab badan kelinci dengan gajah.
2. Sebutkan 5 jenis tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dari biji.
3. Apakah bunga anggrek dapat hidup jikalau diletakkan di atas tanah?
4. Mengapa parasit merugikan?
5. Sebutkan ciri-ciri benda padat.

DEmikian share soal UAS ganjil Kelas 4 mapel IPA yang mampu admin bagikan. Terima kasih

Subscribe to receive free email updates:

loading...